herby1

Polish Czech English French German Italian Spanish
 
 

Wyjazd do teatru

01

W dniu 16 kwietnia 2015r. stu uczniów  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie wraz z opiekunami uczestniczyło w wyjeździe do teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Wyjazd zorganizowano w ramach realizacji projektu „The same sa we are” z Programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Czytaj więcej: Wyjazd do teatru

Spotkanie integracyjne w Rakowie

01

W dniu 24 stycznia 2015r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie odbyło się spotkanie integracyjne. Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „The same as we are” z programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Spotkanie miało na celu integrację uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców ze środowiskiem lokalnym. Oprócz uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców w spotkaniu udział wzięły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rakowie – lokalnego partnera projektu oraz ich rodzice.

Czytaj więcej: Spotkanie integracyjne w Rakowie

Razem raźniej

01

 

„Razem raźniej”, to nazwa warsztatów dla uczniów niepełnosprawnych i ich rodziców zorganizowanych w ramach realizacji projektu „The same as we are” z programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

W dniu 23 października 2014r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie rodzice uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Raków uczestniczyli aktywnie w warsztatach zdobywając wiedzę,  gdzie i w jaki sposób można pozyskać środki finansowe dla niepełnosprawnych osób. Wiedzę na ten temat przekazywali rodzicom specjaliści prowadzący warsztaty.

Czytaj więcej: Razem raźniej

Druga wizyta w Zdikovie

 

W dniach od 9 do 14 czerwca 2014r. odbyła się druga wizyta w gminie Zdikov w Republice Czeskiej zorganizowana w ramach realizacji projektu „The same as we are” z programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem drugiej wizyty było: poznanie metod, form i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim,  wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad uczniem niepełnosprawnym, poznanie oferty edukacyjnej dostępnej dla uczniów niepełnosprawnych.

Czytaj więcej: Druga wizyta w Zdikovie