herby1

Polish Czech English French German Italian Spanish
 
 

Konkurs literacki pn. „Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym” rozstrzygnięty

 

Konkurs literacki pn. „Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym” organizowany był w ramach projektu „The same as we are” z Programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem konkursu m. in. była popularyzacja wiedzy o tolerancji oraz propagowanie jej idei, kształtowanie postaw akceptacji, szacunku oraz życzliwości dla drugiego człowieka niezależnie od jego przynależności narodowej, etnicznej, kulturowej, rozwijanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej oraz odkrywanie  i wspieranie talentów literackich.

Czytaj więcej: Konkurs literacki pn. „Czy jesteśmy narodem tolerancyjnym” rozstrzygnięty

Międzynarodowa konferencja pn. "Antydyskryminacja na co dzień"

 

W ramach obchodów Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych odbyła się również międzynarodowa konferencji pn. „Antydyskryminacja na co dzień” z udziałem kraju partnerskiego, instytucji współpracujących z niepełnosprawnymi, rodziców uczniów niepełnosprawnych, radnych, nauczycieli.

Czytaj więcej: Międzynarodowa konferencja pn. "Antydyskryminacja na co dzień"

Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

W  dniu  30  maja  2014r.  w   Zespole  Szkolno -  Przedszkolnym  w Rakowie  odbyły się uroczyste obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych. Patronat honorowy nad uroczystością objął  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas.

Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych zorganizowano  w ramach realizacji działań projektowych  z Programu Comenius Partnerskie Projekty Regio” - projekt „The same as we are”.

 

Celem  uroczystości  była  integracja  osób  niepełnosprawnych  ze środowiskiem lokalnym, aktywne uczestnictwo uczniów niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Czytaj więcej: Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych

Druga wizyta delegacji czeskiej w Rakowie

 

 

W dniach od 27 do 30 maja 2014r. w Gminie Raków gościliśmy przedstawicieli Gminy Zdikov z Republiki Czeskiej.
Wizyta odbyła się w ramach realizacji mobilności z projektu „The same as we are” - Program Comenius Partnerskie Projekty Regio.
Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym, poznanie systemu pomocy uczniom niepełnosprawnym w krajach partnerskich.

Czytaj więcej: Druga wizyta delegacji czeskiej w Rakowie

Umiem, potrafię, wiem

 

Umiem, potrafię, wiem – to cykl działań realizowanych w ramach projektu „The same as we are” z programu Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie” przez partnerów projektu: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rakowie.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie  oraz w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie odbywają się zajęcia: muzykoterapii, plastykoterapii i gimnastyki korekcyjnej.

Prawidłowej realizacji zajęć i ich uatrakcyjnieniu służą zakupione ze środków projektu pomoce dydaktyczne, przyrządy gimnastyczne i instrumenty muzyczne.

Czytaj więcej: Umiem, potrafię, wiem