herby1

Polish Czech English French German Italian Spanish
 
 

Uczymy się, aby móc lepiej uczyć innych

logo_program_uczenie

 

„Uczymy się, aby móc lepiej uczyć innych” - pod taką nazwą odbyły się w dniu 25 października 2013r. w Rakowie warsztaty dla nauczycieli z zakresu wybranych metod uczenia i rozwoju osób niepełnosprawnych. Warsztaty  zorganizowano  z  projektu „The same as we are” i sfinansowano z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Regio.

 

Celem warsztatów, przeprowadzonych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, było wyposażenie nauczycieli w wiedzę oraz podstawowe umiejętności efektywnej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

W warsztatach wzięło udział  35 nauczycieli ze szkół funkcjonujących na terenie gminy Raków. Zdobytą wiedzą, doświadczeniem i osiągnięciami będą dzielić się z innymi nauczycielami, w tym również i z nauczycielami ze szkoły w Zdikovie w Republice Czeskiej. Dokonają także niezbędnych zmian w swojej pracy, wybiorą metody najbardziej odpowiednie do pracy z poszczególnymi uczniami niepełnosprawnymi.


Koordynator projektu
Jadwiga Milewicz