herby1

Polish Czech English French German Italian Spanish
 
 

Edukacja Włączająca – Edukacją Bliską Dzieciom

01

W dniu 20 maja 2015r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Edukacja Włączająca – Edukacją Bliską Dzieciom”.

Celem konferencji było przybliżenie uczestnikom tematyki edukacji włączającej oraz podsumowanie realizacji projektu „Tacy sami jak my” („The same as we are”) z Programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Organizatorem konferencji była Gmina Raków główny koordynator projektu we współpracy z lokalnymi partnerami projektu: Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rakowie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie.

W konferencji uczestniczyli: Pani Małgorzata Muzoł -  Świętokrzyski Kurator Oświaty,  Pan Bogdan Gierada Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Pani Małgorzata Stanioch  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Pani Ewa Szostek Prezes Fundacji „INKLUZJA” ze Skawiny,  wójtowie, przedstawiciele gmin, miast i gmin, dyrektorzy i nauczyciele z województwa świętokrzyskiego, Roman Sebanek wicestarosta gminy Zdikow w Republice Czeskiej wraz z nauczycielami i uczniami ze szkoły w Zdikovie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Pan Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Uczestnicy konferencji obejrzeli również spektakl teatralny pt. „Czy i Ty spotkałeś brzydkie kaczątko” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rakowie. Scenariusz spektaklu powstał na podstawie „Brzydkiego kaczątka” Jana Christiana Andersena. Odzwierciedlała ją musicalowa część spektaklu. Losy brzydkiego kaczątka przeplatały się ze scenami ukazującymi jeden dzień z życia poruszającej się na wózku inwalidzkim dziewczynki.

Barwne kostiumy, piękna scenografia, wzruszająca gra młodych artystów sprawiły, że spektakl został nagrodzony owacjami na stojąco.

Dla uczestników konferencji przygotowano także wystawę zdjęć przedstawiających działania projektu „The same as we are”.

Realizując zadania projektowe, w tym konferencję poświęconą edukacji włączającej, pragnęliśmy zwrócić uwagę na potrzebę tworzenie warunków włączenia dzieci niepełnosprawnych jako indywidualnych osób oraz grup w tok normalnego życia i korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego a także zachęcić  do pogłębionej refleksji nad kształtem i funkcjonowaniem naszych szkół w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Nasze działania wpisują się w realizowany w roku szkolnym 2014/2015 kierunek polityki oświatowej państwa pn. „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych”.

Jadwiga Milewicz
koordynator projektu

logo program uczenie