herby1

Polish Czech English French German Italian Spanish
 
 

Druga wizyta w Zdikovie

 

W dniach od 9 do 14 czerwca 2014r. odbyła się druga wizyta w gminie Zdikov w Republice Czeskiej zorganizowana w ramach realizacji projektu „The same as we are” z programu Comenius Partnerskie Projekty Regio.

Celem drugiej wizyty było: poznanie metod, form i zasad pracy z uczniem niepełnosprawnym w kraju partnerskim,  wymiana doświadczeń w zakresie opieki nad uczniem niepełnosprawnym, poznanie oferty edukacyjnej dostępnej dla uczniów niepełnosprawnych.

 

Czescy partnerzy projektu przygotowali ciekawą prezentację nt. metod pracy z uczniami niepełnosprawnym. Zapoznano nas także z  pomocami dydaktycznymi  wykorzystywanymi w pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Uczestniczyliśmy również w zajęciach lekcyjnych w klasie, w której uczą się też uczniowie niepełnosprawni. Poznaliśmy metody pracy zarówno nauczyciela, który te zajęcia prowadził, jak  również  i asystenta dzieci niepełnosprawnych, który będąc  zatrudnionym  w szkole, uczestniczy w zajęciach, wspierając uczniów niepełnosprawnych.

Mieliśmy także  możliwość uczestniczenia w uroczystej akademii. Z przyjemnością podziwialiśmy talenty artystyczne najmłodszych mieszkańców Zdikova – przedszkolaków oraz uczniów ze zdikowskiej szkoły. Prawdziwą ucztą duchową był dla nas koncert muzyczny w wykonaniu Zespołu Marimba z Pragi.

Kolejny, ostatni już wyjazd do Zdikova odbędzie się w miesiącu czerwcu 2015r. Jego celem będzie poznanie problemów i barier, z którymi na co dzień spotykają i borykają się uczniowie niepełnosprawni i ich rodziny, podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych, wymiana doświadczeń, pomysłów, prezentacja dobrych praktyk oraz  wypracowanie wspólnych narzędzi ewaluacyjnych projektu.

Jadwiga Milewicz
koordynator projektu